Cyklokoalícia

Cyklokoalícia

Cyklokoalícia je občianske združenie presadzujúce lepšie podmienky pre udržateľnú mobilitu na Slovensku. Fungujeme od roku 2010 a za ten čas sme sa stali rešpektovaným odborníkom a partnerom samospráv či súkromného sektoru v oblasti cyklistickej a pešej dopravy. Zrealizovali sme množstvo aktivít na lokálnej aj celonárodnej úrovni, aby sme sa na Slovensku mohli prepravovať zdravšie, rýchlejšie a ekologickejšie.

Týmto, ale aj rôznym novým aktivitám sa chceme venovať aj v roku 2020, a to ešte intenzívnejšie. Zároveň chceme naše skúsenosti rozširovať aj do ďalších miest na Slovensku, a budeme vďační, ak nám v tom pomôžete.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

V roku 2019 sme realizovali napríklad tieto aktivity:
 • Odovzdali sme desiatky pripomienok k novým developmentom či dopravným stavbám ohľadom cyklistickej dopravy či bezbariérovosti v rámci EIA konaní (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Naďalej sme vylepšovali náš projekt Sleduj EIA, ktorý umožňuje každému dostávať mailom informácie o všetkých EIA konaniach vo svojom meste.

 • Prostredníctvom hromadných pripomienok sme dosiahli zmeny v Zákone o cestnej premávke (8/2009), ako aj vo Vyhláške o dopravnom značení (9/2009), ktoré prinesú zlepšenia pre chodcov a cyklistov.

 • Usporiadali sme konferenciu Cyklomestá 2019, na ktorú prijali pozvanie svetoví experti na dopravu zo 7 krajín, napríklad niekdajší viceprimátor Kodane Morten Kabell, a ktorá prilákala vyše 130 úradníkov, politikov či odborníkov.

 • Vylepšili sme našu mapu cyklotrás a pravidelne dohliadali na ich údržbu či upozorňovali na nevyznačené obchádzky a stavebné práce.

 • Hromadnou pripomienkou sme ovplyvnili aj Národný integrovaný klimatický a energetický plán SR do roku 2030 a zapojili sa do prípravy ďalších strategických dokumentov na miestnej úrovni (napr. Plán udržateľnej mobility BSK, Koncepcia rozvoja cyklodopravy Ružinov-Trnávka, Plán udržateľnej mobility mesta Trnava,..).

 • V rámci iniciatívy Za čisté ovzdušie sme v novembri za použitia profesionálnych prístrojov vykonali merania kvality ovzdušia na rôznych miestach Bratislavy - na križovatkách, na pešej zóne, v okolí škôl, ako aj za pohybu a poukázali na nebezpečné hodnoty. Popri tom sme celý rok merali a zverejňovali stav ovzdušia prostredníctvom 8 vlastných meračov.

 • Vypracovali sme pre MČ Bratislava - Ružinov projekt cyklistických opatrení v oblasti 500 bytov / Nivy, ktorého realizáciou vznikne na Slovensku prvá zóna s plošným povolením obojsmerného pohybu cyklistov v jednosmerkách.

 • Ako člen European Cyclists' Federation sme boli aktívny aj na európskej pôde. S predvolebným záväzkom sme oslovili všetkých kandidátov do europarlamentu a so zvolenými naďalej spolupracovali. Prispeli sme k zmene Smernice o poistení motorových vozidiel a zapojili sa do verejnej konzultácie k nariadeniu EÚ o rozvoji dopravnej siete TEN-T.

 • Každodenne sme poradenstvom pomáhali cyklistom či chodcom zlepšovať svoje okolie. Zároveň sme konzultovali konkrétne riešenia infraštruktúry s mnohými developermi či samosprávami.

 • Úspešne sme rozbehli aktivity Cyklokoalície Košice a navštívili sme aj ďalšie mestá, ktorým chceme naďalej pomáhať v rozvoji cyklodopravy (Nové Zámky, Martin, Piešťany, Levice, Prievidza, Ivanka pri Dunaji, Senec,...)

 • Šiesty rok sme v Bratislave zastrešili prevádzku komunitného systému zdieľaných bicyklov White Bikes - Biele Bicykle. Prevádzkovali sme tiež bezplatnú požičovňu nákladných bicyklov, do ktorej pribudli ďalšie kargobajky a mnohým ľuďom umožnila bez auta previezť najrozličnejší veľkorozmerný náklad.

 • Presťahovali sme sa do vlastnej kancelárie na Partizánskej 2 v Bratislave a sprofesionalizovali časť našej práce, čo nám umožnilo posunúť naše aktivity opäť na vyššiu úroveň.

Ďakujeme za vašu podporu!