Pre lepšiu aktívnu mobilitu

Už 10 rokov pracujeme na tom, aby sme sa na Slovensku mohli prepravovať zdravšie, rýchlejšie a ekologickejšie. Nezaháľali sme ani v roku 2020.

Možstvo síl sme venovali celoštátnej úrovni. Pred parlamentnými voľbami sme skúmali volebné programy strán a po voľbách vláde smerovali naše požiadavky. Od jej sformovania sme absolvovali cez 24 stretnutí na pôde 7 ministerstiev. Podarilo sa nám dosiahnuť vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny pri cyklodopravu či zmenu zmýšlania o financovaní cyklodopravy štátom smerom k efektívnosti.

Rovnako sme však zlepšovali ulice na lokálnej úrovni. Vypracovali sme a odovzdali mestu projekty dopravného značenia pre ulice Mamateyova a Jiráskova v Bratislave, vďaka čomu vznikli nové, ukážkové cyklotrasy. Nevzdali sme boj o cyklotrasu na dunajskom nábreží a na súd podali niekoľko žalôb. Navštívili sme aj ďalšie slovenské mestá, ktorým pomáhame s rozvojom cyklodopravy. Organizujeme kampaň Do školy na bicykli s 238 zapojenými školami, ktorým pomáhame zlepšovať podmienky pre školskú mobilitu.

Počas našej existencie sme odoslali stovky pripomienok v konaniach k novým developmentom či dopravným stavbám, ktoré priamo zlepšili podmienky pre pohyb peši a na bicykli a každodenne pomáhame chodcom aj cyklistom. Udržateľnú dopravu čakajú v roku 2021 ďalšie výzvy a v našej činnosti chceme pokračovať. Pomôcť nám môžete aj vy.

Ďakujeme!

Jednorazovo
Mesačne
12€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.