Pre lepšiu aktívnu mobilitu

Cyklokoalícia je občianske združenie presadzujúce lepšie podmienky pre udržateľnú mobilitu na Slovensku. Fungujeme od roku 2010 a za ten čas sme sa stali rešpektovaným partnerom samospráv či súkromného sektora v oblasti cyklistickej a pešej dopravy. Na lokálnej aj celonárodnej úrovni pracujeme na tom, aby sme sa na Slovensku mohli prepravovať zdravšie, rýchlejšie a ekologickejšie.

V roku 2019 sme napríklad dosiahli zmeny v zákone o cestnej premávke aj vyhláške o dopravnom značení. Ovplyvnili sme Národný integrovaný energetický a klimatický plán SR či množstvo lokálnych strategických dokumentov. Zorganizovali sme konferenciu Cyklomestá , ktorej sa zúčastnili svetoví odborníci a vyše 130 miestnych politikov, úradníkov či aktivistov.

Zlepšovali sme našu mapu cyklotrás a každodenne dohliadali na ich údržbu a upozorňovali na nevyznačené obchádzky. Merali sme kvalitu ovzdušia a upozorňovali na prekračovanie bezpečných hodnôt. Oslovovali sme kandidátov na europoslancov, pripomienkovali smernice na úrovni EÚ. Do našej bezplatnej požičovne kargobajkov sme pridali ďalšie nákladné bicykle.

V roku 2020 pokračujeme ďalej. Pred parlamentnými voľbami sme skúmali volebné programy strán a po voľbách vláde smerovali naše požiadavky. Od jej sformovania sme absolvovali cez 20 stretnutí na pôde 7 ministerstiev. Podarilo sa nám dosiahnuť vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny pri cyklodopravu či zmenu zmýšlania o financovaní cyklodopravy štátom smerom k efektívnosti.

Vypracovali sme a odovzdali mestu projekty dopravného značenia pre ulice Mamateyova a Jiráskova v Bratislave, vďaka čomu vznikli nové, ukážkové cyklotrasy. Navštívili sme aj ďalšie slovenské mestá, ktorým pomáhame s rozvojom cyklodopravy. Organizujeme kampaň Do školy na bicykli s 238 zapojenými školami, ktorým pomáhame zlepšovať podmienky pre školskú mobilitu.

Počas našej existencie sme odoslali stovky pripomienok v konanach k novým developmentom či dopravným stavbám, ktoré priamo zlepšili podmienky pre pohyb peši a na bicykli a každodenne pomáhame chodcom či ľuďom na bicykli s problémami v doprave. Udržateľnú dopravu čakajú ďalšie výzvy a v našej činnosti chceme pokračovať. Pomôcť nám môžete aj vy.

Ďakujeme!

Jednorázovo
Mesačne
10€
20€
50€
10€
20€
50€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.